برگزاری دروس کارگاهی در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

برگزاری دروس کارگاهی در مرکز  علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

به گزارش روابط عمومی مرکز : پیرو بخشنامه ارسالی از ستاد مرکزی دانشگاه و با هماهنگی ستاد مقابله با کرونای استان یزد مبنی بر برگزاری دروس کارگاهی در مراکز آموزشی با شرط رعایت کامل پروتکل های بهداشتی،کلاسهای دروس عملی و بخش عملی دروس نظری-عملی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی همچون فاصله فیزیکی و زدن ماسک در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی برگزار می شود.

گندزدایی همه روزه کلاسها و در اختیار گذاشتن ماسک برای دانشجویان نیز بصورت مداوم انجام می شود.