دوره کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی

دسترسی سریع به اطلاعات دوره کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی 

برای دسترسی به اطلاعات زیر، روی آن کلیک کنید

معرفی رشته:

دستیابی به توسعه، لازمة پیشرفت در همة شئون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. اگرچه توسعه در همة این امور لازم و ملزوم یکدیگرند، لیکن تحول فرهنگی موافق توسعه زمینه‌ساز توسعه است؛ چراکه انسان‌ها به‌عنوان عاملان محوری توسعه باید به آنچه انجام می‌دهند، تمایل داشته باشند. این تمایل با قدرت انتخاب همراه است. تمایلات در افراد از طریق ارزش‌ها و باورهایشان ایجاد می‌شود.

فرهنگ، عادت فردی و شخصی نیست؛ بلکه رسم و عادت عمومی است. فرهنگ عمومی مصداق رفتارها، کردارها و گفتاری است که اکثر مردم دربارة دولت، سیاست، مشارکت، اقتصاد، کار، سازندگی، قانون‌گرایی، حفظ محیط زیست، عبادت، تعلیم و تربیت، رفتار اجتماعی و… آشکار می‌سازند.

توسعة فرهنگی باید در جهت زدایش و پالایش باورهای ناصحیح و جایگزینی باورهای صحیح صورت پذیرد؛ زیرا این فرهنگ است که مبنای اصلی هویت جوامع انسانی است و پویایی و شکوفایی هر جامعه‌ای در سایة تحرک و سازندگی فرهنگی همان جامعه شکل می‌گیرد.

تعریف و هدف رشته کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 

دورة کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی در قالب آموزش‌های مهارتی به برنامة درسی اطلاق می‌شود که دانشجویان با کسب مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های عملی در امور فرهنگی و زمینه‌های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به‌گونه‌ای شایسته ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت

امروزه در سراسر کشور، هزاران کارمند امور فرهنگی در شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی، انجمن‌های تخصصی و به‌طور کلی در همة بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می‌باشند، اما علیرغم گسترش روزافزون این حرفه، هنوز اصول، اهداف و نقش امور فرهنگی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه‌های فرهنگی شناخته نشده است. بدین منظور لازم است دورة کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی جهت آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد.

قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان

الف) گزارش‌نویسی و مستندسازی؛

ب) ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها (Presentation) ؛

پ) انجام کارگروهی؛

ت) طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات؛

ث) بهره‌گیری از رایانه؛

ج) برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار؛

چ) سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها؛

ح) خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی؛

خ) ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی؛

د) رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی؛

ذ) اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط کار (HSE)؛

ر) تفکر نقادانه و اقتضایی؛

ز) خلاقیت و نوآوری.

 

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان

ـ بتواند اطلاع‌رسانی را انجام دهد؛

ـ بتواند اطلاعات، اسناد و کالاهای فرهنگی را جمع‌آوری، تنظیم و بازیابی کند؛

ـ بتواند سازمان و نهادهای فرهنگی را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کند؛

ـ بتواند اردو، بازدید، گردشگری فرهنگی را اجرا کند؛

ـ بتواند مسابقه، هماهنگی برنامه‌های نمایسی، موسیقی، مراسم مذهبی و ملی را انجام دهد؛

ـ بتواند مراسم و تجمعات فرهنگی را برگزار نماید؛

ـ بتواند تبلیغات فرهنگی را اجرا نماید؛

ـ بتواند فعالیت‌های فرهنگی خاص بانوان را انجام دهد؛

ـ بتواند مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را شناسایی و راه‌حل‌های آن را بررسی نماید (مقل حقوق زنان و…)؛

ـ بتواند عوامل هویت فرهنگی ایرانی را بشناسد؛

ـ بتواند اثر رسانه‌های تصویری را بر فرهنگ بشناسد.

 

مشاغل قابل احراز

ـ متصدی کانون‌های فرهنگی؛

ـ متصدی فعالیت‌های فرهنگی؛

ـ متصدی امور فرهنگی؛

ـ متصدی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی.