کارشناسی عکاسی خبری

دسترسی سریع به اطلاعات دوره کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری

برای دسترسی به اطلاعات زیر، روی آن کلیک کنید

مقدمه

عکاسی، امروزه هم فنّ است و هم هنر. هم ایده‌آل‌های هنر را برمی‌آورد و هم به کار علم و فناوری می‌آید. حتی در نقد اجتماعی و اطلاع‌رسانی و خبررسانی، عکاسی نقشی پر رنگ و لعاب دارد. امروز، مطبوعات، رسانه‌های تصویری و سایر دستگاه‌های خبرساز، بدون عکس و عکاسی، راه به جایی نمی‌برند؛ چراکه عکاسی قسمت مهمی از پوشش اطلاع‌رسانی خبری را بر عهده گرفته است. عکس‌ها، جنبش‌های اجتماعی را به‌وجود آورده‌اند و قدرت‌ها را سرنگون کرده‌اند و برپایی نظامی نو را موجب گشته‌اند. باید گفت: فهمِ عکاسی، در خبرسازی ضروری است و بنابراین، موفقیت در این حیطه بسیار وابسته است به شناخت مدیوم عکاسی به‌صورت کاملاً حرفه‌ای و روزآمد.

به همن رو تربیت خبرگانی که نیازهای روزافزونِ حرفه‌ایِ جامعه را در این زمینه تأمین نمایند، هدف دانشگاه جامع علمی کاربردی است. بر این اساس، رشتۀ عکاسی خبری در مقطع کارشناسی با اهداف و مشخصاتِ زیر به تصویر رسیده است:

تعریف و هدف

دورۀ کارشناسی حرفه‌ای عکاسی خبری، یکی از دوره‌های آموزش عالی مهارتی است که هدف آن پرورش متخصصین در زمینۀ عکاسی خبری و آشنا به شرایطِ تحصیلِ عکسِ خبری است. دانشجو باید قادر شود که پس از گذراندن واحدهای درسی مربوط، هم در زمینۀ هنر عکاسی و عکاسیِ هنری به کار و خلقِ آثار مشغول شود و هم در فضای تولید خبر، به‌عنوان کارشناسِ عکاسی خبری در روند عکاسی مستند و خبری دخالت نموده و موجبات رشد و بهبود آثار را فراهم آورد و به نیازهای روزافزونِ جامعۀ خبری با نگرشِ هنری پاسخگو باشد.

ضرورت و اهمیت

اهمیتِ ضرورتِ تربیت متخصص‌های حرفه‌ای در هنر عکاسی در مقطع کارشناسی را می‌توان در چند سطر برشمرد:

  1. نقش مثبت و تعیین‌کنندۀ عکاسی خبری در اطلاع‌رسانیِ صحیح و کامل به جامعه و خدمتی که در این راستا این رشتۀ هنری به پیشبردِ اهدافِ خبری و خبرنگاری می‌کند؛
  2. عکاسی به‌عنوان رسانۀ مادر و پایه، در میان سایر رسانه‌های دیداری؛ مانند: تلویزیون و سینما، نقشی حیاتی، سازنده و تولیدکننده دارد؛
  3. عکاسی به مثابۀ رسانۀ اقناع و تبلیغ، نقش مهم در بسرسازیِ فرهنگی، اجتماعی و هنریِ جامعه دارد.

قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان

الف) گزارش‌نویسی و مستندسازی؛

ب) ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها (Presentation) ؛

پ) انجام کارگروهی؛

ت) طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات؛

ث) بهره‌گیری از رایانه؛

ج) برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار؛

چ) سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها؛

ح) خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی؛

خ) ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی؛

د) رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی؛

ذ) اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛

ر) تفکر نقادانه و اقتضایی؛

ز) خلاقیت و نوآوری.

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان

ـ عکاسی مستقل و آزاد در جهت کسب و کار در حرفۀ عکاسی خبری؛

ـ تولید خبری و خبرنگاری؛

ـ عکاس مستند و فعالیت آزاد و حرفه‌ای؛

ـ کار آموزش و پرورش در حیطۀ عکاسی.

مشاغل قابل احراز

ـ عکاس آژانس‌های خبری، مؤسسات تبلیغاتی و…؛

ـ عکاس خبری در ارگان‌های رسمی مانند صدا و سیما؛

ـ عکاسِ آزاد و مستقل با هدف گسترش هنرِ عکاسی؛

ـ عکاس خبری؛

ـ مدیریت بخش عکس در رسانه‌ها، موزه‌ها و…؛

ـ مدیر بخش عکس و خبر و ادیتور عکس خبری در رسانه‌ها و آژانس‌های خبری.