اولین رویداد شتابی شهر هوشمند ، با موضوع مدیریت پسماند

مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال در راستای اهداف توسعه و اشتغال زایی و ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادها ، ایده ها و ابتکارات در حوزه شهر هوشمند با دریافت مجوز برگزاری اولین رویداد شتابی شهر هوشمند با موضوع مدیریت پسماند با محور های زیر آماده دریافت ایده های شما می باشد .

محورهای رویداد شتاب :

  • پسماند های عادی – شهری و روستایی
  • پسماند های عفونی پزشکی
  • پسماند های کشاورزی و فرآوردهای تجدید پذیر
  • پسماند های الکتریکی و الکترونیکی
  • پساب و پسماند های صنعتی
  • باز یافت خودرو

شرکت کننده  علاوه بر ثبت ایده در سایت می بایست فیلم کوتاه ( ۲ دقیقه ای ) معرفی ایده و طرح را به کانال تلگرامی شهر هوشمند ارسال کنند.