تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دستورالعمل تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی از سوی دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به روسای و سرپرستان واحدهای استانی این دانشگاه ابلاغ شد.