برگزاری کارگاه های آموزشی در رویداد شتاب طلا به روایت تصاویر

به گزارش روابط عمومی مرکز، در ادامه فرایند برگزاری رویداد شتاب طلا و بعد از پالایش ایده های برتر توسط کمیته علمی رویداد، ۳ کارگاه آموزشی برای افراد صاحب ایده برتر برگزار شد.

اولين كارگاه اموزشي رويداد شتاب ملي طلا با موضوع تهیه بوم کسب و کار برگزار گردید.

 

دومين كارگاه اموزشي رويداد شتاب ملي طلا با موضوع اعتبارسنجي و تهيه mvp برگزار گردید.

 

سومین کارگاه اموزشی رويداد شتاب ملي طلا با موضوع شیوه ارائه موثر در مقابل داور برگزار گردید.