سرپرست اداره کل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر سیداحمدرضا پیش بین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدنقی یوسف پور به عنوان سرپرست اداره کل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

گفتنی است در حکمی جداگانه از خدمات و زحمات سیدابوالفضل تجلی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید