مسئول حوزه آموزش مرکز منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رحیمی سرپرست مرکز، خانم مریم امامی مقدم به عنوان کارشناس مسئول حوزه آموزشی مرکز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی این مرکز، دکتر رحیمی در این حکم ضمن اشاره به توانایی، تعهد و اجماع نظر اساتید و همکاران اظهار امیدواری نموده است با بهره گیری از مقررات آموزشی دانشگاه، سعه صدر، حسن تدبیر، تلاش وافر، همکاری همکاران و نظر اساتید شاهد استمرار توسعه این مرکز در مسیر ارتقای علمی ذیل سیاست های کلان موسسه فرهنگی- هنری خانه فرهنگ صدوقی و نقش ممتاز وی باشیم.