شرط اجازه حضور در جلسه امتحان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند حضور در جلسه امتحان فقط با کارت ورود به جلسه ممهور به مهر امور شهریه امکان پذیر می باشد.

لذا خواهشمند است کارت ورود به جلسه امتحان را از سیستم آموزشی هم آوا پرینت گرفته و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ جهت تسویه حساب و مهر کردن کارت ورود به جلسه به امور شهریه مراجعه کنید. با تشکر امور شهریه

با توجه به شلوغی روزهای پایانی خواهشمند است در اسرع وقت اقدام نمایید.