بایگانی دسته: اخبار مرکز

اطلاعیه مشارکت دانشجویان

اطلاعیه مشارکت دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد جهت افزایش اثربخشی و ارزیابی دقیق ابزارهای تبلیغاتی موثر بر جذب دانشجو، مشارک...