کارشناسی روابط عمومی

دسترسی سریع به اطلاعات دوره کارشناسی روابط عمومی

برای دسترسی به اطلاعات زیر، روی آن کلیک کنید

مقدمه

روابط عمومی علم و هنری است که در جهت گسترش تفاهم، دستیابی به اعتمادی درازمدت بین سازمان و مخاطبان وظیفة بهره‌گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می‌سازد.

دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیة شهروندان محسوب می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم، سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می‌باشد. ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل‌تر از جوامع سنتی است.

پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت‌ها، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می‌دهد. روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به‌کارگیری شیوه‌های حرفه‌ای و منطقه می‌تواند روند اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری‌مداری و مخاطب‌محوری هموار سازد.

 

تعریف و هدف

دورة کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکارسنجی، در قالب آموزش‌های علمی – کاربردی به برنامة درسی اطلاق می‌شود که دانشجویان با کسب مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های علمی و کاربرد آن در حوزه‌های روابط عمومی بتوانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

 

ضرورت و اهمیت

روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چندبُعدی دارد. از این لحاظ روابط عمومی‌ها نیازمند به‌کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه‌های متفاوت روابط عمومی می‌باشند. به همین منظور، رشتة روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکارسنجی تدوین شده است.

روابط عمومی در واقع رابطی بین سازمان‌ها و مردم است و سعی دارد که خدمات سازمان‌ها را برای مردم تشریح و از مردم بیشتر باخبر شود و عکس‌العمل آنها را به تصمیم‌گیران و مدیران سازمان‌ها منعکس کند. بررسی افکار عمومی بدون شک از آنجا که فعالیت علمی پیچیده‌ای است، نیاز به افراد متخصص و کارشناس دارد که به روش‌های علمی تسلط داشته باشد و بتوانند نیازهای اطلاعاتی سازمان‌ها و مسئولان را در زمینة بررسی افکار عمومی و جوّ فکری جامعه، تأمین کند.

 

قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان

الف) تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه‌حل بهینه؛

ب) برنامه‌ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی؛

پ) مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی؛

ت) بهبود و مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت‌ها؛

ث) کارآفرینی، خلق و راه‌اندازی عرصه‌های جدید کسب و کار؛

ج) برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار؛

چ) برنامه‌ریزی به‌منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛

ح) برنامه‌ریزی به‌منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای؛

خ) تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخردانه؛

د) تفکر نقادانه و اقتضایی؛

ز) خلاقیت و نوآوری.

 

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان

ـ ایده‌پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغی بنویسد؛

ـ نظارت و کنترل اجرای ایده‌ها داشته باشد؛

ـ روش‌های هنری را در محتوای تبلیغات به‌کار بندد؛

ـ پیام‌های تبلیغاتی را در جامعه معنایابی کند؛

ـ بتواند با شبکه‌های اجتماعی کار کند؛

ـ مدیریت به‌منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعة کشور را داشته باشد؛

ـ برنامه‌ریزی و ارزیابی، تشکیلات و سازماندهی، بودجه‌بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد؛

ـ جشنواره، سمینار و نمایشگاه را برگزار نماید؛

ـ تأثیر برنامه‌های تبلیغاتی روابط عمومی ارزیابی نماید؛

ـ افکار مخاطبان را جمع‌آوری و تحلیل نماید؛

ـ نظرات افکار کارکنان را تهیه و گزارش نماید؛

ـ شرایط محیطی برای اجرای پروژه‌ها سازمان را بررسی نماید؛

ـ پیام‌های ارتباطی در رسانه‌های گوناگون را تحلیل نماید.

 

مشاغل قابل احراز

ـ کارشناس تبلیغات؛

ـ مدیر روابط عمومی؛

ـ پژوهشگر افکارسنجی و مطالعات اجتماعی.