بایگانی دسته: فرهنگی، دانشجویی

فراخوان مسابقه مجازی دلنوشته به سردار

فراخوان مسابقه مجازی دلنوشته به سردار بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۴ تهران با همکا...

فراخوان سراسری رویش و شکوفایی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آموزش عالی سراسر ک...